खरा दिपोत्सव

लहान असताना सर्वात आवडता सण कोणता ? असे कोणी विचारले की लगेच उत्तर द्यायचो ‘ दिवाळी ’. सर्वात मोठी सुट्टी या सणानिमित्त मिळायची. वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, फटाके, नवीन कपडे …….  किती मजा. पण नेहमी हा प्रश्न मनामध्ये यायचा कि फक्त याच सणा आधी घरामध्ये इतकी साफ-सफाई का ? घरातल्या कानाकोपऱ्यातून सफाई , कपाटाचा प्रत्येक खण , घरातले एक-एक भांड ………  साफ केली जायची. पण आज ह्या सर्वांचा अर्थ समजला आहे.

भारत एक सांस्कृति प्रधान देश आहे, जिथे सण-उत्सव साजरे केले जातात.आपल्या केले वेगवान जीवनामध्ये, रोजच्या ताण-ताणावा पासून थोडेसे अलिज होऊन, सर्वांबरोबर आनंद साजरा करावा पण त्याचबरोबर प्रत्येक सणांबरोबर काही पुराणिक कथा जोडल्या जातात त्यांच्या पाठीमागे काही अर्थ आहे

 

दिवाळी हा सण ५ उत्सवांचे स्नेह सम्मेलन आहे. धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, दिवाळी, नवीन वर्ष, भाऊबीज हे पाच उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक विचारधारांना घेऊन साजरे केले जातात. जर हा सण आध्यात्मिक  रहस्यांना समजून साजरा केला तर जीवनामध्ये एक वेगळे परिवर्तन आणू शकतो.

 

धनत्रयोदशी :

धनत्रयोदशी अर्थात लक्ष्मी पूजन. वैदिक ऋषिंनी लक्ष्मीला संबोधित करताना श्रीसूक्त गायले आहे. ‘ ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णू पत्नी धीमहि ,

तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात.

याचा अर्थ असा आहे कि महालक्ष्मी जी विष्णुपत्नी आहे, जिचे ध्यान केल्याने माझ्या मन, बुद्धी ला प्रेरणा मिळू दे.

 

लक्ष्मी जी धनाची देवी मानली जाते पण इथे लक्ष्मीचा उपयोग करणारी माणसाची मनोवृत्ती शुद्ध असली तरच त्याचा सदउपयोग होऊ शकतो. विकृत मार्गावर वापरली जाणारी लक्ष्मी अलक्ष्मी मानली जाते. स्वार्थाच्या मार्गावर वापरली तर त्याला वित्त म्हटले जाते. परार्थासाठी वापरली जाणारी लक्ष्मी धनलक्ष्मी समजली जाते आणि प्रभूकार्यासाठी वापरली जाणारी लक्ष्मी महालक्ष्मी समजली जाते. महालक्ष्मी नेहमी हत्तीवर बसून येते असे सांगितले जाते. हत्ती हे उदारतेचे प्रतिक आहे. सांस्कृतिक कार्यामध्ये, प्रभुकार्यामध्ये उदारतेने लक्ष्मीचा वापर केला तर पिढयानपिढया लक्ष्मी त्यांच्याकडे वास करते अशी मान्यता आहे.

 

ईश्वरीय ज्ञानाअनुसार ज्ञानधन आपल्या सर्वांकडे आहे. knowledge is source of income म्हटले जाते. स्थूल आणि सूक्ष्म धन जर आपण ईश्वरीय कार्यामध्ये लावले, त्याचा सदुपयोग केला तर नक्कीच २१ जन्माचे, २१ पीढीचे सुख आपल्याला मिळू शकते. संगमयुगामध्ये  जे काही आपल्याकडे आहे त्याला परमार्थासाठी लावल्याने आपले भविष्य उज्ज्वल होऊ शकते.

 

नरक चतुर्दशी :-

ह्या दिवशी महाकाली ची पूजा केली जाते. परपीडा मध्ये लावलेली शक्ती अशक्ति आहे. स्वार्थासाठी उपयोग केला तर ती शक्ती, रक्षणार्थ लावली तर काली आणि प्रभुकार्यार्थ लावली तर ती महाकाली. तसेच स्वार्थासाठी शक्तींचा उपयोग करणारा दुर्योधन, दुसऱ्यांच्या चरणापाशी शक्ती ठेवणारा कर्ण आणि प्रभुकार्यासाठी शक्तिंचे हवन करणारा अर्जुन – महाभारतामध्ये अश्या तीन पात्रांचा उल्लेख केला जातो.

 

नरक चतुर्दशी ला काल – चतुर्दशी म्हणून ही ओळखले जाते.   प्रागज्योतिषपूर चा राजा नरकासुर आपल्या शक्तिंचा उपयोग दुसऱ्यांना कष्ट देण्यासाठी करायचा. कामवासनेने भरलेला नरकासुर ज्याने १६००० कन्यांना बंदी केले होते. अमावास्येच्या रात्री त्याचा नाश झाला. त्याच्या अत्याचारातून मुक्त झालेल्या लोकांनी दिवे लावून, नवीन कपडे घालून उत्सव साजरा केला, आनंद व्यक्त केला.

 

कलियुगाच्या ह्या अंतामध्ये मनुष्य विकारांनी आणि वासनांनी भरलेला आहे. जो पर्यंत शिवपरमात्म्याद्वारे स्वतः ची ओळख मिळत नाही तो पर्यंत अज्ञानाचा अंधःकार दूर होणार कसा ?

जीवनात खऱ्या सुख-शान्ति चा मार्ग जेव्हा मिळतो ज्ञानाचा प्रकाश जेव्हा मिळतो तेव्हा आपण आपल्यातल्याच असुराला नष्ट करू शकतो. ह्या असुरी वृत्तींचा नाश करणे म्हणजेच खरी नरक चतुर्दशी साजरी करणे होय. ह्या दिवशी विशेष चिरोटे नावाचे फूळ पायाखाली ठेवून फोडले जाते, उटणे लावून अभ्यंग स्नान केले जाते अर्थातच अवगुणांना समूळ नष्ट करून सद्गुणांनी स्वत:ला सुगंधित करण्याचा हा दिवस.

 

दिवाळी :

ह्या दिवशी व्यापारी आपला जुना हिशोब संपवून नवीन हिशोब सुरु करतात. हिशोबाच्या वहीची पूजा केली जाते. आपण ही गत वर्षांमध्ये केलेल्या चुका, राग-द्वेष, ईर्षा-मत्सर  ………  ह्यांना नष्ट करून प्रेम, सदभावनेने ………  नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यासाठी स्वतः ला प्रेरित करावे. ह्या दिवशी खास अभ्यंग स्नान करून नवीन कपडे घातले जातात. फराळ खाल्ला जातो.

 

 

 

नवीन वर्ष :

नवीन वर्ष ज्याला बलिप्रतिपदा म्हटले जाते. राजा बलि ज्याचा पराभव श्रीकृष्णाने वामन अवतार घेऊन केला. राजा बलि ज्याच्यामध्ये लोभ आणि मोह हा विकार दाखवला जातो. परंतु त्याच बरोबर तो दानवीर सुद्धा दाखवला आहे. कनक आणि कांता ह्यांना बघण्याचा पवित्र दृष्टिकोन सर्वांना दिला. कनक अर्थात लक्ष्मी आणि कांता अर्थात स्त्री जाती. दोन दिवस हा उत्सव साजरा केला जातो.

 

भाऊबीज :-

ह्या नंतर भाऊबीज साजरी केली जाते. अर्थात स्त्री-पुरुष ह्यांचे पवित्र नाते, पवित्र दृष्टी रहावी. परमात्म ज्ञान आपल्याला आत्मिक दृष्टी देते. प्रत्येक आत्म्याशी आपला संबंध भाऊ-भाऊ चा आहे. जेव्हा ही दृष्टी कायम होते. तेव्हाच खरी दिपावली आपण साजरी करतो . ह्या  दृष्टीनेच आत्म्याची ज्योती जगते.

 

दिवाळी म्हणजे दिपोत्सव आत्मा ज्योती जागृत करण्याचा हा सण. ज्ञानाचे घृत जेव्हा ह्या दिपकामध्ये पडेल तेव्हाच आत्मज्योति प्रज्ज्वलित होऊ शकते. आत्मज्योति जागृत झाली तर जीवनातील अज्ञानाचा अंधःकार दूर होईल. धनत्रयोदशी धनाचा सद् उपयोग करण्याची प्रेरणा देते. नरक चतुर्दशी  आळस, प्रमाद, अस्वच्छता, अनिष्टता……. ज्यांनी आपले जीवन नर्क बनले आहे अश्या आसुरी वृत्तींना नष्ट करण्याची प्रेरणा देते. दिवाळीच्या दिवशी तमसो मा ज्योतिर्गमय !’ हा मंत्र लक्षात ठेऊन जीवनाचा मार्ग ज्ञानाच्या आधारावर प्रकाशित करण्याची प्रेरणा देते. जीवनाची वही नव्याने बनवून जमा-खर्च ह्याचे ज्ञान समजून प्रभुकार्यामध्ये आपल्या शक्तिंचा वापर करून फक्त जमा करण्याचा ध्यास ठेवण्याची प्रेरणा देते. नवीन वर्ष जुने वैर-विरोध संपवून प्रत्येकासाठी शुभचिंतन, शुभ संकल्प करण्याचा दिवस. भाऊबीज अर्थात प्रत्येक स्त्रीला बघण्याची पवित्र दृष्टी देणारा दिवस. असा वेगवेगळ्या विशेषतांनी भरलेले हे ५ उत्सव जर आपण सद्ज्ञानाने आपल्या जीवनात आणले तर आपले जीवन सुख-समृद्धीने नेहमीच प्रकाशित राहील.

चला तर, आज पासून ज्ञानाचा दिपक आपल्या मनामध्ये लावून सर्वांचे जीवन उज्ज्वल करू या. एका दिपकाने अनेकांच्या जीवनातला अंधःकार समाप्त करू या, हाच खरा दिपोत्सव.

 

You may also like

216 Comments

 1. Om shanti.Actual celebration with it’s importance really helps us during festival times.understanding with fact related knowledge works a lot in every steps.Thanx sister.

 2. I blog frequently and I truly appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 3. Howdy! This article couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 4. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I genuinely thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 5. You have made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.|

 6. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 7. This is the perfect webpage for anybody who wishes to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent!

 8. Hello there! This post could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

 9. Spot on with this write-up, I absolutely think this website needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 10. After looking over a number of the articles on your blog, I honestly appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me how you feel.

 11. Valuable information. Fortunate me I discovered your website accidentally, and I am shocked why this accident did not happened in advance! I bookmarked it.|

 12. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 13. Howdy, I do believe your blog might be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 14. Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that produce the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

 15. It’s hard to find educated people in this particular subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 16. Can I simply say what a relief to discover somebody who really understands what they are discussing on the net. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More people need to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 17. Hello! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 18. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 19. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 20. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 21. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody having identical RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 22. Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the most significant changes. Thanks for sharing!

 23. I blog often and I genuinely thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 24. Hi there! I just would like to give you a big thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

 25. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 26. Spot on with this write-up, I absolutely feel this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 27. I needed to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked to look at new things you post…

 28. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 29. I blog quite often and I really appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 30. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your blog.

 31. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

 32. Right here is the right webpage for everyone who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 33. I blog often and I seriously thank you for your content. This article has really peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 34. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 35. Right here is the perfect webpage for anybody who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for decades. Great stuff, just excellent!

 36. May I simply say what a relief to discover an individual who actually knows what they are discussing on the web. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular since you definitely possess the gift.

 37. Hi! I simply want to give you a big thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 38. Hello there, I do think your website could possibly be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website!

 39. This is the right webpage for everyone who wants to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for many years. Great stuff, just wonderful!

 40. Excellent blog you’ve got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 41. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually thought you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy seeking attention.